Kurumsal

Hizmet Sözleşmesi

1. TARAFLAR
İş bu sözleşme, FemaBilişim Bilişim ve İnternet Hizmetleri (Namık Kemal Mah. Taşhane Sok. No:103/2 27700 Nizip/Gaziantep - Türkiye) adresinde yürüten (Bundan Sonra FemaBilişim olarak anılacaktır) ile FemaBilişim'in ürün ve hizmetlerini satın almak sureti ile site'de yer alan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (Bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir.

2. TANIMLAR
Bu sözleşmede geçen tanım ve kısıtlamalar aşağıdaki gibi anılacaktır:

2.1. Yazılım: FemaBilişim tarafından geliştirilmiş, programlanmış ve/veya başka bir kişinin - firmanın - kurumun özel/ticari/bireysel olarak tüm ürünleri olarak piyasada satılan/kiralanan veya özel olarak yazılmış her türlü yazılımın satışı veya kiralanmasını içeren uygulamadır.
2.2. Kontrol Paneli / Yönetim: Bazı yazılımlara özel web tabanlı veya masaüstü uygulaması olarak, yazılımın ayarlanının ve girişlerinin yapıldığı arabirim.
2.3. Lisans: Yazılımların kullanıcı sayısına, alan adına, sunucuya, IP adresine veya bilgisayar başına kullanım haklarının belirlendiği ve buna göre fiyatlandırılıp satışının / kiralanmasının yapıldığı kullanım türünü sınırlayan hakların tümü.

3. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ
3.1. MÜŞTERİ'nin FemaBilişim'e ait siteden online veya e-mail veya telefon yolu ile çevrimdışı (offline) hizmet başvurusu yapması, akabinde hizmetin aktivasyonu ve lisans oluşturulması ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme'nin süresi lisans tipine göre değişmektedir.
3.2. TARAFLAR'dan herhangi birinin Sözleşme süresinin dolacağı tarihten onbeş (15) gün önce sözleşmeyi feshedeceğini diğer tarafa yazılı, veya e-posta olarak bildirmemesi durumunda (TARAFLAR'ın Madde 9'da belirtilen fesih hakları mahfuz kalmak kaydı ile) Sözleşme süresi lisans süresi kadar sürede uzatılacak veya yenilenecektir.

4. HİZMET'İN TANIMI
4.1. FemaBilişim'in MÜŞTERİ'ye vermiş olduğu hizmet temel olarak, MÜŞTERİ'ye FemaBilişim'e ait fiziksel (DEDICATED) veya CLOUD / VPS / VDS platformlarda veya bunlar üzerinde çalışan, veya müşterinin kendi bilgisayarlarında / sunucularında kullanmak üzere yazılımların kiralanması / satılması neticesinde lisansların oluşturulması ile yazılımların ve lisanslarının kargoyla veya internetten indirme yolu ile müşteriye ulaştırılmasıdır.Bu yazılımların FemaBilişim'e ait bilgisayar / sunucularda çalıştırıldığında bunların FemaBilişim'in çalıştığı veri merkezi firmalarında barındırılarak FemaBilişim'in kontrolünde kullanılmasından ibarettir.

4.2. MÜŞTERİ, doğrudan FemaBilişim kontrolüne bağlı olan bu yazılımların izin verdiği ölçüde kendilerine ait kontrol panelleri üzerinden kontrol edebilecek ve yönetebilecektir.

4.3. Web sitesine haber, makale, video bilgi, fotoğraf vb. girişi MÜŞTERİ tarafından yapılır. FemaBilişim'in bu konuda bir taahhütü yoktur. FemaBilişim kesinlikle MÜŞTERİ için facebook sayfası oluşturma, twitter sayfası oluşturma, seo optimizasyonu vb. hizmetleri ücretsiz vereceğini taahhüt etmez. Bu tür hizmetler ek ücrete tabidir.

4.4. Uluslararası domain tescillerinde, http://www.onlinenic.com ve http://www.resellerclub.com adresindeki şartlar ve kurallar geçerlidir. Müşteri tescil hizmeti alırken bu şartları kabul etmiş sayılır.

4.5. FemaBilişim'in geliştirilmiş yazılımlar özel olarak şifrelenmiştir. Kullanıcıya ftp hesabı verilmeyecektir.

5. FemaBilişim'in YÜKÜMLÜLÜKLERİ ve SORUMLULUKLARI
5.1. FemaBilişim, MÜŞTERİ'nin talep ettiği yazılımı / yazılımları ilgili ücretlerin kredi kartından veya havale ile peşin tahsilatını takiben, MÜŞTERİ'nin yazılımını / yazılımlarını lisanslandırır ve kullanıma açar bunun sonrasında MÜŞTERİ'yi lisansları ve limitleri hakkında bilgilendirir.

5.2. FemaBilişim, denetimi dışında olan telekomünikasyon hatlarında ve servis aldığı Internet Servis Sağlayıcıları (ISS) sistemlerinde meydana gelebilecek aksaklıklar, arıza, hata ve duraksamalardan dolayı MÜŞTERİ'nin maruz kalabileceği zarar, ziyan ve her ne suretle olursa olsun sonuç olarak vaki olabilecek zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Bağlantı üzerinde oluşabilecek bu tür arızalardan dolayı hattın kesilmesi halinde MÜŞTERİ, FemaBilişim'dan hiçbir hak ve tazminat isteğinde bulunamaz. Ancak FemaBilişim, böyle bir arızanın olması halinde sözü geçen arızayı düzeltmek için azami gayreti sarf edecektir.

5.3. FemaBilişim yazılımın lisanslanması ve aktivasyonu ile FemaBilişim'in sunucuları veya müşterinin kendi sunucuları üzerinde meydana gelebilecek yazılım veya donanım ile ilgili arızalardan dolayı oluşacak bilgi kayıplarına karşın MÜŞTERİ'ye isteği doğrultusunda ücret karşılığı belirli kapasitede “yedekleme alanı veya cihazı” sağlayabilmektedir. Bu ücret yedeklenecek alanın büyüklüğü ve yedekleme miktarına / cihazına göre farklılıklar göstermektedir.

5.4. Sunucu üzerinde bulunan, eklenen, çıkarılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansları, ayarlanması ve yazılım ile ilgili işler ve çıkacak bütün sorunlar MÜŞTERİ'nin sorumluluğunda olup her halukarda, MÜŞTERİ'nin yaptıkları ve sunduğu bilgilerden FemaBilişim sorumlu olmayıp, sunulan bilgi ve belgelerin üçüncü şahıslar nezdinde bir zarara sebep olması halinde herhangi bir şekilde FemaBilişim'in eleyhinde idari, hukuki veya cezai yollara başvurulması halinde FemaBilişim'in uğrayacağı tüm zararlardan MÜŞTERİ sorumlu olup, müşteri kendisine yapılacak yazılı bildirimden itibaren 5 (BEŞ) iş günü içerisinde FemaBilişim'in zararını nakden, defaten ve peşin olarak tazmin etmekle mükelleftir.

5.5. MÜŞTERİ'ye ait web ortamında açılacak sayfalardaki bilgi, belge, veri ve içeriklerden FemaBilişim sorumlu olmayacaktır. Yayınlanan web sayfalarının içeriği ile ilgili olarak çıkacak MÜŞTERİ ve üçüncü şahısların dahil olduğu her türlü hukuki ihtilaf bakımından FemaBilişim'e sorumluluk tevcih edilemeyecek ve gerek Mahkemeler gerek Savcılıklar gerekse BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından yapılacak her türlü talep veya bildirim halinde FemaBilişim hizmeti durdurma hakkına sahip olacaktır. Üçüncü şahıslar tarafından FemaBilişim'in sorumluluğuna gidilmesi halinde Üçüncü kişilerin tüm maddi ve manevi zararlarından dolayı sorumluluk MÜŞTERİ'ye ait olup FemaBilişim'in bütün maddi ve manevi zararları MÜŞTERİ tarafından tazmin edilecektir.

5.6. MÜŞTERİ tarafından kullanılan yazılım ile FemaBilişim'in sunucusu üzerinde yayınlanan web sitelerinde yapılacak olan her türlü faaliyetten kaynaklanan tüm hukuki (sözleşmesel, zarar, tazmin vb), cezai, mali ve idari mükellefiyet MÜŞTERİ' ye ait olup, müşteri ile FemaBilişim arasında bu konuda ayrı ve bir sözleşme imzalanmadığı müddetçe yapılan faaliyetten doğacak her türlü hak, mükellefiyet, borç ve alacak MÜŞTERİ'ye aittir. FemaBilişim ve MÜŞTERİ birbirinin kanuni temsilcisi, acentesi, vekili veya ticari mümessili değildirler.

5.7. Söz konusu yazılımın yayınlandığı sunucu FemaBilişim'in sunucuları ise üzerindeki donanımsal arızaların giderilmesi, parça değiştirilmesi FemaBilişim'in sorumluluğundadır. FemaBilişim bu tip arızalar için elinden gelen her türlü çabayı göstererek arızayı en erken şekilde çözecektir, bununla beraber arızaların çözümlenmesi ve her türlü problemin giderilerek müşterinin yazılımı kullanabilmeye başlaması için FemaBilişim her hangi bir zaman diliminde bu arızanın / arızaların giderilebileceği taahütünde bulunulmamaktadır, tüm arıza ve problemler süresiz bir zaman içerisinde çözümlenecektir. Müşteri her hangi bir veya daha fazla arıza / hata durumunda FemaBilişim bu durumdan haberdar etmekle sorumludur.

5.8. FemaBilişim, bu hizmet ile ilgili olarak MÜŞTERİ'ye temel konularda gerekli desteği eposta ile kendi kaynakları yeterince verebilecektir. MÜŞTERİ FemaBilişim'den destek talebini femabilisim.com üzerindeki DESTEK SİSTEMİ üzerinden veya e-posta yoluyla talep edebilecektir ve bu talep MÜŞTERİ'nin bir destek anlaşması olmaması dışında ayrıca teklif usulü fiyatlandırılarak müşteriye eposta yolu ile gönderilecektir. Müşterinin teklifi kabul etmesi ve ödemesini kredi kartı veya havale ile yaparak tamamlaması sonrasında teklifde belirtilen zaman içerisinde ve belirtilen süre kadar destek hizmetini alabilecektir.

5.9. MÜŞTERİ, işin gereği, FemaBilişim'in gerektiğinde kendi sunucularını taşıyabileceğini kabul etmektedir. Bu kapsamda, MÜŞTERİ'ye tahsil edilmiş bir IP adresi, farklı bir IP adresi ile değiştirilebilir. FemaBilişim MÜŞTERİ'ye tahsis edilmiş IP adreslerini sürekli olarak koruyabileceğini garanti etmemektedir.

5.10. MÜŞTERİ, FemaBilişim'dan aldığı yazılıma tek alan adı tanımlaması yaptırabilir. Satın alma işlemlerinden sonra gerekli kurulumlarla birlikte diğer bilgiler FemaBilişim tarafından gönderildiğinde lisanslama işlemi de tamamlanmış olur. MÜŞTERİ akabinde isim değişikliğinde yada yeniden farklı alan için lisans talep ve değişikliğinde bulunamaz. Bu durumda yeniden lisans satın alması gerekmektedir.

6. MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme'yi imzalamakla, yazılımların kullanılması, web ortamında yayınlaması ve buna benzer her türlü işlemde T.C. yasalarına, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi hakkında Kanuna, genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya lisansta belirtilen adet/miktar kadar sayının kullanımından ve kullanım şeklinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. MÜŞTERİ lisansda belirtilen bu kullanım hakkını satamaz, devredemez veya başkalarına kullandıramaz, aksi takdirde herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın lisans bedelinin 5 katına kadar cezai şart ödemeye tabi olabileceğini ve bunların getireceği her türlü yasal cezayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. MÜŞTERİ işbu sözleşme ile FemaBilişim'in temsilcisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı, çözüm veya iş ortağı gibi ünvan ve statüleri kazanamayacağını kabul eder, kendisi ile ilgili üçüncü şahıslarla karşı ticari evrakında, tanıtım vasıtalarında, broşür ve ilanlarda, internet sitesinde, referansları arasında bu şekilde bildirimde bulunamaz.

6.4. MÜŞTERİ, kullandığı yazılım ile FemaBilişim'in sunucuları üzerinde kendisine ayrılmış olan kapasite / alan / cihaz üzerinden toplu e-posta gönderimi (spamming), phishing ile dolandırıcılık yapamayacağı, iç veya dış ağlara saldırı vb yasadışı veya FemaBilişim'in adını kötü yönde etkileyecek durumlara sebebiyet vermesi neticesinde ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın atanan hizmetin / lisansın FemaBilişim tarafından devre dışı bırakılacağını / iptal edileceğini ve o tarihe kadar ödemiş olduğu ücretlerin hiçbir şekilde kendisine iade edilmeyeceğini ve lisans bedelinin 5 katına kadar cezai şart ödemeye tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, bu sorumluluk dahilinde T.C. yasalarına, BTK'nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun) düzenleyici işlemlerine, FemaBilişim'in, Tellcom, Süperonline ve TTNet'in koyduğu ve koyacağı kurallara uymak zorundadır.

6.5. MÜŞTERİ, kendisine tahsis edilen yazlımın kaynak kodlarında değişiklik yapamayacağını ve yazılımın sadece yazılımı hazırlayan kişi / firma / kurum tarafından derlenmiş ve müşterinin kullanımına hazır hale getirilmiş halini kullanacağını kabul / beyan ve taahüt eder.

6.6. MÜŞTERİ, FemaBilişim'in kullanımına sunduğu sunucu üzerindeki donanıma müdahale edemez, Böyle bir talepte bulunmayacağını taahhüt eder.

6.7. MÜŞTERİ, lisansını aldığı yazılımı yasal olamayan yollardan çoğaltamayacağını, bunu internet üzerinden veya her hangi bir ortamda paylaşamayacağını, lisansın yanlızca kendisine ait olduğunu, yazılımın ve lisansın çalınmasından, kopyalanmasından ve çoğaltılmasından kendisinin sorumlu olduğunu kabul / beyan ve taahüt eder. Lisanların FemaBilişim'in pazarladığı yazılım sahiplerinin (firma / kişi veya kurumların) yasa dışı yoldan kullanıldığının, kopyalandığının tespit edilmesi halinde iptal edileceğini ve lisans bedelinin 5 katına kadar cezai ödeme yapacağını, o anda veya ileride bu konu ile ilgili oluşabilecek her türlü yasal yaptırımın kendisine ait olduğunu kabul / beyan ve taahüt eder. Müşteri bu yazılımların hatalı veya yasal olmayan yollardan kullanımı sonucu FemaBilişim aleyhine oluşabilecek her türlü hukuki, cezai, mali yükümlülüğün kendi tarafına ait olduğunu kabul eder.

6.8. MÜŞTERİ, Haber Yazılımlarını ilk 2 yıl içerisinde başka bir sunucu, hosting vb. hizmet sağlayıcısına taşıyamaz. 2 yıl sonra özel sözleşme ile istediği servis sağlayıcısına taşıyabilir.

6.9. MÜŞTERİ, Mobil Uygulamalarını başka bir hesaba taşıyamaz.

6.10. Internet ortamında kullanılan yazılımların FemaBilişim tarafından sağlanacak imkanla MÜŞTERİ tarafından kullanılacak olup bu arada ortaya çıkabilecek her türlü telif haklarına ait hukuki, cezai, mali yükümlülük, MÜŞTERİ tarafından üstlenilecek olup FemaBilişim her zaman bu yükümlülüklerin ve doğuracağı sonuçlardan, üçüncü şahıslarla ilgili doğmuş, doğacak ihtilaflardan bağımsız olacak, tazmin mükellefiyetinden söz edilemeyecek ve sorumluluğuna gidilemeyecektir. Buna rağmen herhangi bir sebeple FemaBilişim aleyhinde hukuki, cezai, mali, idari herhangi bir takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ FemaBilişim'in herhangi bir ihtarı veya ihbarı gerekmeksizin talep edeceği tüm zararı tazminle mükelleftir. 

6.11. MÜŞTERİ, bu sözleşmeyi onaylamakla, yürürlükteki hosting sözleşmesi şartları ile FemaBilişim'in diğer politika ve kurallarını kabul etmiş sayılmaktadır.

6.12. MÜŞTERİ ödemeleri zamanında ve tam olarak yapmakla yükümlüdür.

6.13. MÜŞTERİ, her sunucu firmasının kendine ait çalışma ve hizmet prensiplerinin olduğunu FemaBilişim'den satın aldığı yazılımlara ait lisansların diğer sunuculara kurulabileceğini taahüt etmez.

6.14. MÜŞTERİ, FemaBilişim sunucuları veya müşterinin kendi sunucuları üzerinde meydana gelebilecek yazılım veya donanım ile ilgili arızalardan dolayı oluşacak veri/bilgi/dosya kayıplarına karşın MÜŞTERİ sitesinin veritabanı ve görsel yedeklerini almakla yükümlüdür.
 
7. ÜCRET VE ÖDEME
7.1. FemaBilişim, hizmet bedellerini, MÜŞTERİ'ye sözleşme anında veya talep edeceği yazılıma bağlı olarak yazılımı hazırlayan satan / kiralayan firmanın / kurumun / kişinin geri dönüşü ile web sayfası / e-posta veya sms yolu ile bildirmektedir.

7.2. FemaBilişim, MÜŞTERİ'nin bu sözleşmeyi kabul etmesiyle, yazılım bedellerinin MÜŞTERİ'nin sipariş sırasında vermiş olduğu kredi kartı hesabından tahsil etme hakkına sahiptir.

7.3. FemaBilişim, MÜŞTERİ'nin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda FemaBilişim'e ait banka hesabına, başvuru sırasında MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi yada kurum adına açılmış hesaptan aynı gün içerisinde havalenin gerçekleşmesi sonucu FemaBilişim yazılımın / lisanlarının aktivasyonlarını yapar ve MÜŞTERİ'yi bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında proforma numarasının belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ'ye aittir.

7.4. MÜŞTERİ sipariş detaylarında seçenek olarak var ise aylık ödemeyi seçmesi durumunda her ay ödemesini takip etmek ve düzenli yapmak ile yükümlüdür. MÜŞTERİ yazılımın / yazılımların lisans bedellerini belirtilen hizmet bitiş tarihinden önce yenilemelidir.

7.5. FemaBilişim MÜŞTERİ tarafından verilen sipariş(lere) ait ödeme işlemini takiben fatura düzenler. MÜŞTERİ, düzenlenmiş faturalarına KONTROL PANELİ üzerinden ulaşabilir ve yazıcıdan çıktı alarak kullanabilir. Müşteri eğer isterse ücreti kendisi ödemek sureti ile faturayı FemaBilişim'in anlaşmalı olduğu kargo firması ile adresine talep edebilir, kargo ücretinin kendisine ait olduğunu kabul eder.

7.6. Belirtilen fiyatlar %18 KDV hariç fiyatlarımızdır.

7.7. Ücretsiz sunulan hosting hizmeti aylık 50 GB trafik, yıllık 5 GB web alanı, sunucu kaynaklarını anlık maksimum %20 kullanılmasına kapsar. FemaBilişim ücretsiz hosting hizmeti değerlerini dilediği zaman değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutar.

7.8. Hosting hizmetimiz sadece FemaBilişim yazılımlarımız için geçerlidir, ayrıca hosting satışımız bulunmamaktadır.

8. GİZLİLİK
8.1. MÜŞTERİ, FemaBilişim hakkında öğrendiği her türlü gizli bilgiyi korumayı ve saklamayı kabul eder. Elde edilen veya hizmetin icrası sırasında ya da FemaBilişim'e ait işyerine veya eklentilerinde FemaBilişim kaynaklarına/sistemlerine erişim yoluyla vb. Şekilde elde edilen her türlü yazılı, sözlü, elektronik vb. gizli bilgiyi bu sözleşmenin icrası dışında herhangi bir sebeple kullanmayacak, herhangi bir üçüncüsü şahıs veya kuruluşa açıklamayacak, korumak ile mükellef olacaktır.

8.2. Gizli bilgi; tüm Servis Ürünlerini; FemaBilişim tarafından gizli olduğu bildirilen her türlü bilgiyi; FemaBilişim'in iştigal ettiği her türlü iş (bunların keşfi, icadı araştırması, geliştirilmesi, imali ve satışı dâhil), süreç veya genel ticari faaliyetler (satış maliyetleri, kar, fiyatlandırma metotları, organizasyon ve personel listesi dâhil) ile ilgili her türlü bilgiyi ve bu madde kapsamında aksi belirtilmedikçe FemaBilişim bilgi kaynaklarına / sistemlerine (bilgisayar, iletişim ağı, her türlü iletişim aracı dâhil) erişim yoluyla elde edilen bütün bilgi veya verileri sayılanlara sınırlı olmak kaydıyla kapsamaktadır.

8.3. Müşteri bu maddenin / maddelerin hilafına davranması halinde FemaBilişim'in bundan kaynaklanan tüm zararlarının yanı sıra her bir ihlal için 5000 Amerikan Doları cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu yükümlülük sözleşmenin her hangi bir nedenle sona ermesi halinde de geçerli olup, MÜŞTERİ doğrudan veya dolayısıyla FemaBilişim'in faaliyet konusu alanlarda 5 yıl süre ile faaliyet göstermemeyi kabul ve taahhüt eder.

9. SÖZLEŞME'NİN GEÇERLİLİĞİ AYKIRILIK ve FESHİ
9.1. MÜŞTERİ'nin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, web sitesinde yayınlanarak veya e-posta / sms yolu ile MÜŞTERİ'ye bildirilecektir. MÜŞTERİ, FemaBilişim servislerini kullanmaya devam ederek, değişen sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

9.2. MÜŞTERİ'nin kredi kartından servislerle ilgili tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda, FemaBilişim sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ'nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

9.4. Aşağıdaki sebeplerden dolayı sözleşme FemaBilişim tarafından ihbara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilecektir.

a. FemaBilişim'un yazılı mutabakatı alınmadan MÜŞTERİ'nin alınmakta olduğu hizmetleri veya bu sözleşme ile kendisine tanınan hakları tamamen veya kısmen devretmesi,
b. MÜŞTERİ aleyhine iflas kararı alınması veya ödemelerinin tatil edilmesi,
c. MÜŞTERİ'nin bu sözleşmenin ve FemaBilişim üzerinde yayınlanan diğer Gizlilik maddesini/ maddelerini ihlal etmesi,
d. MÜŞTERİ'nin FemaBilişim tarafından sağlanan hizmetlerin bedelini ödemekte temerrüde düşmesi,
e. MÜŞTERİ'nin bu sözleşmede veya SERVİS KULLANIM ŞARTLARI'nda belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, FemaBilişim, MÜŞTERİ'ye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, MÜŞTERİ'nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta Nizip Mahkemeleri ve Nizip İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Bize Ulaşın
  • Adres: Namık Kemal Mah. Taşhane Sk. No: 103 Kat: 2 Nizip/Gaziantep
  • Telefon: 0850 304 3127
  • E-Posta: bilgi@femabilisim.com
  • Pazartesi-Cuma 09:00 - 18:00
    Cumartesi: 12:00 - 16:00
    Pazar: Kapalı
Sizi Arayalım